โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายสุชาติ  พุทธลา  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2

เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับ สถานศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  โรงเรียนบ้านหนองหว้า, โรงเรียนบ้านนาเลา และโรงเรียนบ้านหนองไฮ  ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2564  ณ  โรงเรียนบ้านหนองหว้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ กิจการลูกเสือ มหาสารคาม เขต 2