ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา  ณ  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี  ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี, โรงเรียนกู่สันตรัตน์, โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง และโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ กิจการลูกเสือ มหาสารคาม เขต 2