โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2  เป็นประธานในการในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับ สถานศึกษา จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2564  ณ  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี  สพป.มหาสารคาม เขต 2 จัดโดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ กิจการลูกเสือ มหาสารคาม เขต 2