การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฝึกอบรม ลูกเสือ ปี 2566

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2  มอบหมายให้นางผ่องพรรณ  ปักกาโลนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือประจำปี 2566  สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม   ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ กิจการลูกเสือ มหาสารคาม เขต 2