กลั่งกรอง และคัดเลือก บุคลากรทางลูกเสือ

นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 พร้อมด้วย  นางผ่องพรรณ  ปักกาโล  นักวิขาการศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม กลั่นกรอง  และคัดเลือก บุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564  ณ  ห้องประชุมดอกจาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  จัดโดย  สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ กิจการลูกเสือ มหาสารคาม เขต 2