การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฝึกอบรม ลูกเสือ ปี 2566

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต […]

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานของผู้

น.ส.อัญณิช์ภา บุตรศรี รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจักการศึกษา […]

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ […]

กลั่นกรอง และคัดเลือก บุคลากรทางลูกเสือ

นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต […]

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายสุชาติ  พุทธลา  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา […]

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

นายสุชาติ  พุทธลา   ผู้อำนวยการลูกเสือเข […]

กลั่งกรอง และคัดเลือก บุคลากรทางลูกเสือ

นายวิทยา  นนท์นภา  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 […]